Cadaab qabriga

tilmaamid

Cadaabul qabriga iyo dariiqa looga badbaadayo iyo sida uu nabigu s.c.w uga hadlay arintaa.

rayi gaagu waa noo muhim