qaybaha cilmiga

معلومات المواد باللغة العربية

baraamujta

tirada qaybaha: 1

  • Soomaali

    LINK

    Soo bandigida Kitaabka Qur’aanka - waa soo dhaweym joogta oo akhris iyo ku wax qaadasho Qur’aan ah