qaybaha cilmiga

  • Soomaali

    LINK

    Soo bandigida Kitaabka Qur’aanka - waa soo dhaweym joogta oo akhris iyo ku wax qaadasho Qur’aan ah

rayi gaagu waa noo muhim