• video-shot

    MP4

    manaasikta xajka, cadaynta rukniga shanaad ee arkaanta islaamka ka mid ah, iyo qaabka loo gudanayo ruknigaas,

rayi gaagu waa noo muhim