Ibn Xhibrin .. Krenari në këtë botë dhe tjetrën

Autor : Halid Roshe

Përktheu: Driton Lekaj

Përshkrimi

Vdekja e dijetarit të mirënjohur Ibn Xhibrin – Allahu e mëshiroftë – ka pikëlluar myslimanët anë e kënd botës dhe për të janë shkruar artikuj të ndryshëm. e ky artikull është një ndër artikujt më të mirë që është shkruar vlerës dhe pozitës që ka pas ky dijetar i ndershëm.

Download

Kategoritë:

Mbresat