Përshkrimi

Ky artikull përmbledh disa nga çështjet më të rëndësishme të besimit Islam të cilat duhet ti kujtojë çdo mysliman dhe ti kuptojë mirë. Duke filluar nga fjala "La ilahe il-lAllah" e deri te negacionet e besimit. Ky artikull është i lehtë për t’u kuptuar dhe për t’ia mësuar përmbajtjen e tij të tjerëve.

Mbresat