Duaja – vlera dhe rregullat e saj

Përshkrimi

Duaja ka pozitë të madhe në Islam ku përmes saj robi konfirmon nënshtrimin dhe përuljen e vazhdueshme ndaj Krijuesit të tij. Ky artikull në disa fjalë përmbledh vlerën, kushtet për pranimin e lutjes, kohët dhe vendet e preferuara për dua si dhe gabimet e njerëzve gjatë duasë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes