Udhërrëfyesi i haxhit

Përshkrimi

Ky është një udhërrëfyes i lehtësuar që sqaron punët ditore të cilat i kryen haxhiu duke treguar edhe normën e tyre. Ky udhërrëfyes përfshinë tre llojet e haxhit me një shtojcë të shkurtër rreth ndalesave të ihramit.

Download
Mbresat