Mohimi i tagutit

Përshkrimi

Në këtë artikull sqarohen kuptimi i fjalës tagut, obligueshmëria e mohimit të tij dhe cilët janë krerët e tagutëve.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes