Dashuria dhe urrejtja për hir të Allahut

Përshkrimi

Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e dashurisë dhe urrejtjes për hir të Allahut, për llojet e saj dhe për kategoritë e njerëzve përkitazi me dashurinë dhe urrejtjen për hir të Allahut.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat