Temimet (hajmalitë, nuskat)

Përshkrimi

Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e temimeve dhe llojet e tyre.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes