Flijimi për dikë tjetër pos Allahut

Përshkrimi

Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e flijimit për dikë tjetër pos Allahut dhe llojet e tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes