Falli dhe parashikimi i fatit

Përshkrimi

Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e fallit dhe parashikimit të fatit, për llojet e atyre që flasin për gjëra të fshehta dhe për vendimin e shkuarjes te falltarlt dhe magjistarët.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: