Këshilla për myslimanët që jetojnë në vendet jo myslimane

Ligjërues : Bekr Halimi

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar jep këshilla atyre që jetojnë në vendet jo islame në mënyrë që ta ruajnë veten dhe familjet e tyre nga problemet me të cilat ballafaqohen.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes