Pendimi

Ligjërues : Husejn Serraxh

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Ligjëratë tërheqëse dhe prekëse nga hoxha i nderuar Husejn Serraxh rreth rëndësisë së pendimit dhe mirësive të tij në jetën e besimtarit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes