• Shqip

    Autor : Abdullah b. Muhamed Es Selefij Përktheu : Bahri Curri Redaktoi : Rijad Misini Redaktoi : Arijan Kutelli

    Shiitët janë një ndër grupet e devijuara më të përhapura në botën islame. Idetë dhe mendimet e tyre janë nuk përkojnë me burimet Islame. Ky libër flet rreth bindjeve dhe kundërshtimeve të tyre me Islamin. Megjithëse i shkurtër, ky libër me fakte dhe argumente qartëson devijimin dhe rrezikshmërinë e tyre për Islamin dhe myslimanët.

Mbresat