• Shqip

    Ligjërues : Ekrem Avdiu

    Tema e ringjalljes ka rëndësi vendimtare në besimin e muslimanit, pa e besuar atë njeriu nuk konsiderohet musliman. Për këtë, hoxha i nderuar, flet në këtë ligjëratë rreth metodologjisë Kuranore në prezantimin dhe argumentimin e mundësisë e ringjalljes duke përmendur disa aspekte të rëndësishme dhe interesante.

  • Shqip

    Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

    Refleksione Kuranore: është një seri programesh të përgatitura nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu, për Peace Tv në shqip, e të cilat shtjellojnë tematika të ndryshme rreth Kuranit Fisnik. Këtu kemi përzgjedhur disa nga temat më të rëndësishme të shtjelluara në këtë seri, me shpresë se njohja e tyre do ta reflektoj dritën Kuranore në veprën dhe jetën tonë.

Mbresat