Si e paraqet Kurani mundësinë e ringjalljes?

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Përshkrimi

Tema e ringjalljes ka rëndësi vendimtare në besimin e muslimanit, pa e besuar atë njeriu nuk konsiderohet musliman. Për këtë, hoxha i nderuar, flet në këtë ligjëratë rreth metodologjisë Kuranore në prezantimin dhe argumentimin e mundësisë e ringjalljes duke përmendur disa aspekte të rëndësishme dhe interesante.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes