Si e trajtuan gjeneratat e para Kuranin

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kurani për të qenë udhëzim dhe dritë për njerëzit. Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar Ekrem Avdiu flet se si gjeneratat e para e trajtuan Kuranin dhe se si ata e arritën krenarinë, lumturinë dhe u bënë shembull për të gjithë myslimanët pas tyre, duke ia dhënë Kuranit një pozitë të posaçme në jetën dhe veprën e tyre.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes