Ajeti i 117-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i 117-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes