معلومات المواد باللغة العربية

Lulëzim Idris Blakaj - Video

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    Ligjërues : Lulëzim Idris Blakaj Redaktoi : Driton Lekaj

    Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) kishte atributet më të mira të cilat theksoheshin edhe më tepër në muajin e Ramazanit, e në veçanti bujaria me të cilën dallohej saqë ishte më bujar se sa era e dërguar. Siç ishte përshkruar në hadithin e Ibn Abasit të cilin e komenton hoxha i nderuar.