Haxhi dhe katër llojet e njerëzve

Përktheu: Sedat Islami

Redaktoi: Jusuf Kastrati

Përshkrimi

Ky libër bën fjalë për vlerën dhe rëndësinë e haxhit dhe për llojet e njerëzve në raport me haxhin.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes