Qëndrimet e profetit Muhamed gjatë thirrjes

Përshkrimi

Libri që keni para duarsh është një shkresë përmbledhëse rreth qëndrimeve të Profetit Muhamed ﷺ gjatë thirrjes në rrugën e Allahut ose në davet.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes