O djali im Këshillat e Lukmanit drejtuar të birit

Përktheu: Almedin Ejupi

Redaktoi: Sedat Islami -

Përshkrimi

Në këtë libër janë analizuar këshillat e Lukmanit drejtuar djalit të tij, të cilat janë përmendur në suren Lukman.

Download
Mbresat