O djali im Këshillat e Lukmanit drejtuar të birit

Përshkrimi

Në këtë libër janë analizuar këshillat e Lukmanit drejtuar djalit të tij, të cilat janë përmendur në suren Lukman.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes