Ky është profeti Muhamed

Përshkrimi

Ky libër është një jetëpërshkrim i shkurtër i jetës së Muhamedit (Alejhis salatu ues selam). Libri përmban katër kapituj:
1. Ta njohim të Dërguarin e fundit (alejhis salatu ues selam)
2. Profeti që përsosi virtytet njerëzore.
3. Profeti (aljehis salatu ues selam) në optikën e personaliteteve botërore.
4. Disa mësime që i nxjerrim nga jeta e Profetit (alejhis salatu ues selam).

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes