Teuhidi i thjeshtësuar

Përshkrimi

Në këtë përmbledhje të shkurtër gjenden rregulla dhe kategorizime të ndryshme të besimit islam, duke përmbledhur dhe kufizuar gjërat e ndara e të shpërbëra dhe duke ia mundësuar lexuesit ta radhitë në mendje këtë shkencë me lehtësi.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes