Hadithi: "Pa dyshim që vërtetësia shpie në mirësi dhe se mirësia udhëzon për në Xhenet..."

Përshkrimi

Hadithi: "Pa dyshim që vërtetësia shpie në mirësi dhe se mirësia udhëzon për në Xhenet. Njëmend, njeriu vazhdon me vërtetësi deri sa të bëhet i vërtetë, ndërsa gënjeshtra çon në shthurje, e pa dyshim që shthurja çon në zjarr. Vërtet, njeriu vazhdon të gënjejë derisa të shkruhet tek Allahu gënjeshtar."

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes