Hadithi: "Aq shumë më këshillonte Xhibrili për fqinjin..."

Përshkrimi

Hadithi: "Aq shumë më këshillonte Xhibrili për fqinjin, saqë mendova se do t’i japë të drejtë trashëgimie."

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes