Përshkrimi

Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth rëndësisë së veprave të zemrës në Islam dhe përkujdesjes që myslimani duhet ta ketë ndaj saj.

Mbresat