Ku është zemra jote?

Përshkrimi

Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth rëndësisë së veprave të zemrës në Islam dhe përkujdesjes që myslimani duhet ta ketë ndaj saj.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: