Kur do të pendohesh?

Përshkrimi

Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth pendimit, vlerës dhe kushteve të tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes