Përshkrimi

Shfaqja e Dhikrit (lutjes) të mëngjesit në video, lexuar nga një zë shumë i bukur dhe i përkthyer në gjuhën shqipe.

Mbresat