Durimi në sprovë

Durimi në sprovë

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar Muhamed Esh-Shenkiti, flet për durimin dhe tregon disa raste të njerëzve të devotshëm që kanë të bëjnë me durimin.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes