Pendohu

Përshkrimi

Ligjëratë nga ligjërues të ndryshëm rreth rëndësisë së pendimit, realitetit të mëshirës së Allahut të pakufishme dhe begatisë së Tij ndaj atyre që pendohen.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: