Dokumentar mbi Muhamedin (alejhis salatu ues selam)

Përshkrimi

Muhamedi (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) është shembëlltyrë për njerëzit. Vërtetë ardhja e tij si i dërguar i fundit i dha kahje të mbarë jetës njerëzore. Ky dokumentar hedh dritë në mirësitë e tij për njerëzimin dhe disa anë nga jeta e tij e ndritshme duke përkujtuar çdo besimtar me obligimin e tij që ta njoh dhe donë Muhamedin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) .

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes