MASIKU KUMI BORA KATIKA MWEZI WA DHUL-HIJJA

Maelezo

Kitabu hiki kinazungumzia masiku kumi bora ya Dhul-Hijja, na matendo yanayo pasa kufanya katika masiku hayo, kisha ameelezea swaumu, na ubora wa takbira, na kujikaribisha kwa Allah, kisha kimezungumzia siku ya Arafa, na namna ya kuhiji na kufanya Umra.

Download

Utunzi wa kielimu:

Maoni yako muhimu kwetu