معلومات المواد باللغة العربية

Mwenye kupendekezwa

Idadi ya Vipengele: 4

 • Kiswahili

  LINK

  IslamHouse.com ni mtandao mkubwa kwa kulingania katika Uislamu kwa kutumiya lugha za dunia, na ina vifaa bure katika lugha zaidi ya 100 na vitabu na kanda za redio na video na miundo ya Kiislamu na maombi na mengine https://islamhouse.com/sw/main

 • Kiswahili

  LINK

  Mradi huu unalenga uwezeshaji wa kupatikana Uchambuzi wa kina na Tarjama zikizo wazi za Hadithi za Mtume zilizo sahihi https://hadeethenc.com/app/#/list-categories?lang=sw

 • Kiswahili

  LINK

  Tovuti hii ni kwa ajili ya watu wa dini mbalimbali wanaotaka kuufahamu Uislamu na Waislamu. Ina makala nyingi fupi, lakini zenye taarifa kuhusu vipengele mbalimbali vya Uislamu. Makala mpya huongezwa kila wiki. Pia, inaangazia Usaidizi wa Moja kwa Moja kupitiamaongezi.

 • Kiswahili

  LINK

  Tovuti ya Al-Fiqh inaelezea sheria za Kiislam kama ilivyofunuliwa katika Quran na Sunnah. Inaonyesha Sheria ya Kiislamu kwa Matendo ya ibada kama vile swalah, Zakat, funga, Hajj, na nguzo za uislamu. Katika al-Fiqhi unaweza pia kupata vitabu vya Kiislamu, sauti navideo,fatwaa https://www.al-feqh.com/sw

Ukurasa : 1 - Kutoka : 1