Utunzi wa kielimu

Sciences from Muslims Perspective

Idadi ya Vipengele: 2

  • Kingereza

    PDF

    Huu ndio uhakika: Kitabu hiki kinazungumzia elimu ya kisasa kwa mtazamo wa Qur-ani Tukufu na Sunna sahihi.

  • Bosnian

    PDF

    Kataja mtunzi wa kitabu hiki baadhi ya dalili ya kwamba Qur-an ni mujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na kujibu hoja za wale wapingaji na kwamba hakuna mgongano kati ya Uislamu na elimu sahihi.

Ukurasa : 1 - Kutoka : 1
Maoni yako muhimu kwetu