Utunzi wa kielimu

 • Kiswahili

  MP3

  Mada hii inazungumzia: Mbinu wanazozitumia maadui wa Uislamu lengo ni kuuchafua uislam, lazima watu waisafishe dini ya Allah (S.w), imezungumzia pia ubaya wa kundi la khawarij na uharamu wa kuua au kumwaga damu bila haki.

 • Terugu

  PDF

  Makala imefanyiwa tarjama kwa lugha ya Talhu hujibu baadhi ya maswali yanayo enezwa kuhusu Uislamu.

 • Terugu

  PDF

  Makala imefanyiwa tarjama kwa lugha ya Talhu kuhusu majibu (7) yanayo enea kuhusu Uislamu.

 • Romanian

  PDF

  Kitabu kwa lugha ya Roma kinaelezea maswali (40) kuhusu Uislamu, na maana ya Uislamu kwa ufupi.

 • Kingereza
  video-shot

  MP4

  Kwenye kipindi hiki kuna maswali mengi sana kuhusu utata unao zagazwa dhidi ya Uislamu kutoka kwa Makafiri na wakati mwengine kwa baadhi ya Waislamu.

 • Kingereza
  video-shot

  MP4

  Katika kipindi hiki ataelezea sheikh Eddie sababu zinazo pelekea wanawake wengi kuingia ktk Uislam kuliko wanamume, na namna walivyo pata uhuru wa kweli na amani ndani ya Uislamu.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Ispania inaelezea maneno ya kimakosa kwamba Uislamu umeenea kwa upanga, na kuwalazimisha watu kuingia kwa nguvu.

 • Kingereza

  PDF

  Kitabu kwa lugha ya Kingereza kikielezea Maswali (40) kuhusu Uislamu, kutokana na utata kuhusu Uislamu.

 • Kingereza

  PDF

  Makala kwa lugha ya kingereza inaelezea habari juu ya maneno yanayo enezwa kwamba Uislamu umeenea kwa upanga.

 • Yoruba

  PDF

  majibu ya maswali yanayo enea kwa wasiokuwa waisilamu kuhusu Uislamu: mkusanyiko wa maswali yanayoenea kwenye vichwa vya wasiokuwa waisilamu kuhusu Uislamu, yanajibiwa kwa uzuri sana kupitia Qur-an na Sunna kwa kubainisha uhakika wa dini hii, na kuondoa ufahamu mbovu.

 • German

  PDF

  Jee Uislamu umeenea kwa upanga?: Katika makala haya kuonyesha uvumi ulio enea kwa madai ya kwamba Uislamu umeenea kwa upanga, na kwamba watu wamelazimishwa kuingia katika Uislamu.

 • Yoruba

  PDF

  Uislamu na Upanga: kinazungumzia kipengele hiki namna uislamu ulivyo enea duniani, na namna mamilioni ya watu walivyo ukubali kwa nyoyo zao, na majibishano yenye kukinaisha kwenye akili zao kuhusu ulimwengu na aliye Umba, na kuhusu dini na manabii, na siyo kama wanavyosema maaduwi ya kwamba uislamu umeeneya kwa upanga, na mifano kutoka kwa watu maarufu duniani waliyo ingia dini kwa uhuru kabisa na kukinai na kuufahamu uislamu sahihi.

 • German

  PDF

  Upanga wa Muhammad (s.a.w): Yanaelezea makala hii kwa ufupi Kuhusu Yahudi mmoja asiyekuwa na dini anatowa hoja ya kwamba Uislamu umeeneya kwa upanga, na akaelezea kwa chuki kati ya hukumu ya Kiislamu na ukristo kwa myaka iliyopita.

 • Kiarabu

  PDF

  Siri za kuhujumu uislamu na mtume wa waislamu: katika ujumbe huu muhimu anabainisha mtunzi -Allah amuhifadhi- kuhusu vitendo vinavyo fanyika dhidi ya uislamu na nabii wa uislamu kwa upande wa makafiri, na alitaja mifano ya wagaidi dhidi ya uislamu na mtume (s.a.w), na daawa zao, na kubainisha makusudio yao miongoni mwa kazi zao hizi mbaya, na wajibu wa muislamu kuhusu kauli hizi na vitendo hivi vya chuki, mwisho kabisa kabainisha wenye vitendo hivyo ni mayahudi na washirika wao.

 • Kireno

  PDF

  Majibu (7) kuhusu Uislamu: Makala inajibu maswali (7) yanayo wasumbuwa wasiokuwa Waislamu.

 • Spanish

  PDF

  Ufahamu wa kimakosa kuhusu Uislamu: Kipeperushi kinazungumzia Usahihi wa Ufahamu wa kimakosa kuhusu Uislamu.

 • German

  PDF

  Maswali saba yaliyo enea kuhusu Uislamu: Makala iliyo kusanya majibu saba yaliyo enea kwenye ndimi za wasio kuwa Waislamu, nayo: 1- Ni nini Uislamu? 2- Waislamu ni watu gani? 3- Mungu ni nani? 4- Muhammad ni nani? 5- Ni yepi mafundisho ya Uislamu? 6- Qur-ani ni nini? 7- Kuhusu kufufuliwa na siku ya mwisho.

 • Kingereza

  PDF

  Makala hii inatukumbusha kuhusu ufahamu wa kimakosa ktk Uislamu na Waislamu.

 • Spanish

  MP3

  Maswali kuhusu Uislamu: makala inajibu maswali saba yanayo zunguka katika vichwa vya wasiokua waislamu.

 • Urdu
  video-shot

  MP4

  Kataja Sheikh Ufahamu wa kimakosa kuhusu Uislamu: Jee Uislamu umeenea kwa upanga? kwa nini Uislamu umeruhusu mke zaidi ya mmoja? Jee Hijabu ni sehemu ya utumwa? kwa nini waisilamu wanachinja kihalali? kisha anajibu kwa dalili na kiakili kwa urefu.

Ukurasa : 2 - Kutoka : 1
Maoni yako muhimu kwetu