Utunzi wa kielimu

 • Kiswahili

  MP3

  Mhadhiri : Arafat Magmoud Kurejea : Yasini Twaha Hassani

  1- Mada hii inazungumzia: Neema za nyumba na faidazake, nakwamba nyumba niukamilifu wa neema za Allah kwa waja wake, pia imezungumzia baadhi ya faida za nyumba kama vile makazi, stara, kulala, ibada ya swala na ibada ya ndoa. 2- Mada hii inazungumzia: Nyumba ni sehem ya kumstiri mwanamke na kumlinda na swala iliyo bora kwa mwanamke ni nyumbani, na wanawake wema ni wale wenye kutulia majumbani mwao, pia imezungumzia umuhimu wa kuwafundisha dini na adabu wake na watoto katika majumba. 3- Mada hii inazungumzia: Umuhimu wa kuwafundisha wanawake na watoto mambo ya Sunna na mavazi ya stara ili kuepuka masuuliya siku ya Qiyama, pia imezungumzia ubora wa kulazimiana na nyumba na kutenga muda kwa ajili ya kumtaja Allah ili kuepukana na fitna. 4- Mada hii inazungumzia: Nyumba ni nyenzo kubwa ya kujenga jamii ya kiislam na kutoa wanachuoni pamoja na wanawake wema, pia imezungumzia umuhimu wa mzazi kuwaombea dua ya kheri wanae.

 • Kiswahili

  MP3

  Mada hii inazungumzia: Kauli za wanachuoni kuhusu watawala ambao ni makafiri, na hukumu ya Mwanamke kuolewa na mtu wa bid’a.

 • Kiswahili

  MP3

  Mada hii inazungumzia msimamo wa Uislam kuhusu kujiripuwa na aina za kujitoa muhanga,hukumu ya kujitoa muhanga,na sababu za kujiripua na uislam wa mwenye kujiripua.

 • Kiswahili

  MP3

  Mada hii inazungumzia mmomonyoko na mvurugiko wa maadili katika nyumba za waislam, na uwajibu wa kujifunza kwa mtume alayhi salam.

 • Bosnian

  PDF

  Anazungumzia mtunzi wa makala hii kuhusu mada muhimu sana kwa kujenga jamii ya kiislamu na kuinyanyua.

 • Kiswahili

  MP3

  Mada hii inazungumzia uongozi katika uislam,na umuhimu wa uongozi,na matatizo ya misikitini na tasisi za kislam,na dalili ambazo zimekuja kuzungumzia uongozi,mifano hai ya uongozi na umuhimu wake

 • Kingereza

  PDF

  Kitabu kwa lugha ya kingereza kinakusanya maelekezo kwanjia ya picha kwa ufupi namna ya kutekeleza ibada ya hijja na umra kwa dalili ndani ya Qur-ani na mwenendo sahihi wa nabii Muhammad (s.a.w).

 • Kiarabu

  MP3

  Hakika amani ni miongoni mwa neema kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu juu ya waja wake, na kuijenga ardhi, hasasaha mji wa makkah na madina, miji ambayo yatakiwa amani ndani yake hata mti unapewa amani, ambae anavunja amani ni muovu, gaidi, na sababu kubwa kapata elimu kwa njia isiyokuwa sahihi na kwa watu wasiyo julikana, na kutofahamu makusudio ya sheria.

 • Kingereza

  DOC

  Makala hii yazungumzia kuhusu Amani na Salamu katika Uislamu.

 • Kiarabu

  MP3

  Hakika kuhakikisha amani ni katika mambo yaliyokuja na sheria ya Uislamu, na nikatika neema kubwa za Mwenyezi Mungu juu ya viumbe wake, apate amani Muislamu juu ya dini yake, amuabudu Mola wake kwa amani na utulivu, na awe na amani katika nafsi yake na mali zake na heshima yake, na yote hupatikana katika kubainisha sababu zake.

 • Kiarabu

  MP3

  Athari ya tauhidi katika kuleta amani: mkutano ulio fanyika katika muskiti mkubwa riyadh kazungumzia sheikh kuhusu amani duniani na akhera, na kwamba tauhidi na kuwa mbali na yanayo pingana nayo ndio sababu kubwa yakupatikana amani duniani na akhera, na kiwango cha tauhidi ya mja ndivyo atavyo pata amani na uongofu.

 • Kifaransa

  MP3

  Hijja kuelekea ktk mji wa Makkah ni moja ktk nguzo tano za Uislamu, nayo ni ibada ndani yake kuna mkusanyiko wa ibada nyingi za kimwili na kimoyo na mali, nilazima kuitekeleza kwa mwenye uwezo wa kimwili na kimali kwa umri mara moja. Amesema Allah Mtukufu: (Na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imewajibikia watu wahiji kwenye Nyumba hiyo, kwa yule Mwenye uwezo njia ya kwenda. Na atakaye kanusha basi Mwenyezi Mungu si mhitaji kwa walimwengu). Al-Imran: (97).

 • German
  video-shot

  MP4

  Abdur Raheem Green Mmoja miongoni mwa Masheikh maarufu Duniani anatuzungumzia kusilimu kwake na sababu ya kuingia ktk Uislamu?

 • German

  PDF

  Salamu na Amani: Katika risala hii kuna ubainifu namna Uislamu unavyo pongeza amani kati ya Aliye umba na aliye umbwa, na baina ya viumbe katiyao, na ukaweka misingi madhubuti ktk kuhifadhi amani ktk jamii...

 • Kiarabu

  PDF

  Neema ya amani chini ya kivuli cha tauhidi ya Mwenyezi Mungu: Kazungumzia sheikh Swaleh bin Muhammad Ali-twalib -Allah amuhifadhi- khutba ya siku ya ijumaa katika muskiti wa makkah tarehe 20-04-1432. kaelezea amani na usalama ulio neemeshwa mji wa makkah na madina, na akawahimiza waislamu wahifadhi neema hiyo na kuto acha mwanya kwa maadui wa kiislamu kuvuruga amani, na akatoa usio kwa waislamu wote kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume (s.a.w), na mwenendo wa wanachuoni na wenye elimu, kufanya hivyo ndio sababu ya kufaulu duniani na akhera.

Ukurasa : 1 - Kutoka : 1
Maoni yako muhimu kwetu