Utunzi wa kielimu

معلومات المواد باللغة العربية

Adabu mbali mbali

tabia nzuri na heshima na ukarimu nikatika mambo yalio himizwa na uislamu, malafu yafuatayo yataelezea baadhi ya adabu zifuatazo: mambo ya moyoni, nyiradi, tabia njema, adabu za kiislamu, namna ya toba na kurejea kwa Allah, namna yakufanya matendo mema na mfano wake, namna yakujiepusha na matendo mabaya na mfano wake.

Idadi ya Vipengele: 38

Ukurasa : 2 - Kutoka : 1