Kumuabudu Allah

Maelezo

Mada hii inazungumzia maana ya ibada na athari za ibada na juhudi za maswahaba katika kuifwaata dini.
pia madahii inazungumzia maana ya lailaha ila allah.

Maoni yako muhimu kwetu