SHERHE QAWA’ID AL ARBA’A 2

SHERHE QAWA’ID AL ARBA’A 2

Mhadhiri :

Kurejea: Abubakari Shabani Rukonkwa

Maelezo

Mada hii inaelezea Misingi Minne ya Imamu Muhamad bin Abdul Wahab, Allah amrehemu, amelezea Msingi wa kwanza kwamba kuamini Rububiyah hakumfanyi mtu kuwa Muislam, na wa pili, kwamba Maquraishi walikuwa wakiabudu masanamu ili yawakuribishe kwa Allah.

Utunzi wa kielimu:

Maoni yako muhimu kwetu