Nelle ndo suxuba wirudunu

qaranwu dana : Ismail Diyani

maxankuto

Nelle ndo suxuba wirudunu ku benu ga saha allh kitabendi ado fare muhammd sunnandi

an warayen nwa o hamini