Ta Qalen Sire

qaranwu dana : Muhammad Kaba

sagande: Ismail Diyani

maxankuto

O wa sehene ta qalen sire nya jikunu kamma ado yamarye be ga ri kendi kita bendi ado sunnandi ado toronde bonoye

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini