Annabi miside zurande kitu

Annabi miside zurande kitu

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Seixu Ismail diyani da annbi miside zurande kitu bangandi yere ado a fasanwu taxu

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa: