Tirindu ado jabindu summenwa ado huruja

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE SEFE nda jabindo nya tirindu yogoya geli summenwa ado hurujanwa

an warayen nwa o hamini