Awa sehene silaminu nanya baane

Awa sehene silaminu nanya baane

maxankuto

Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeAwa sehene silaminu nanya baanekudo I na semben kita ado daroye

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini