Awa sehene silaminu nanya baane

qaranwu dana : Abdoulaye BA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeAwa sehene silaminu nanya baanekudo I na semben kita ado daroye

an warayen nwa o hamini