Awa sehene a tuwaqu muriye kamma kata azhari

qaranwu dana : Abdoulaye BA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixiPr. Abdoulaye BA Episode wasehene a tuwaqumuriyekamma kata azhariado agadaduraqotoyebenyatuwaqumurundendi ado sabariye

an warayen nwa o hamini