Fitna xoren - 1

qaranwu dana : Abdoulaye BA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeAwa sehene fitina xoren jope bire silaminu me naqa

an warayen nwa o hamini