Fitna xoren - 2

qaranwu dana : Abdoulaye BA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeAwa sehene fitina xoren silaminu me naqaado a tora

an warayen nwa o hamini